Perfect alternatief voor traditioneel opereren.

We vertellen u graag hoe de methode werkt.

De behandeling van spataderen

 De gangbare behandeling voor spataderen was vroeger een procedure genaamd ‘strippen’. In deze procedure worden de aangedane vaten chirurgische verwijderd onder algehele narcose of een ruggeprik en volgde een aanzienlijke herstelperiode. Tegenwoordig wordt vaker gekozen voor een minder ingrijpende behandeling, zoals bijvoorbeeld laseren. Dit is net zo effectief, sneller, minder belastend voor de patiënt en wordt gedaan onder plaatselijke verdoving. Na de laserbehandeling kunt u uw dagelijkse werkzaamheden direct weer hervatten.

Spataderbehandeling met lasermethode

1 De laserdraad wordt in de spatader geplaatst. De laser zelf bevindt zich aan de top van de draad. 2 De laserdraad wordt doorgeschoven naar het begin van de spatader. 3 De laser wordt geactiveerd. 4 De laserdraad wordt langzaam terug-getrokken terwijl de laser aan staat. Hierdoor verschrompelt de binnenwand

 

 

Verdoving

Alleen al het feit dat een algehele narcose niet nodig is omdat een plaatselijke verdoving volstaat, betekent een mindere belasting voor u. De behandeling is vrijwel pijnloos. Alleen het aanbrengen van de lokale verdoving, die tevens dient als bescherming voor het omringende weefsel, kan soms als vervelend worden ervaren.

Na de ingreep

U kunt nog dezelfde dag, vaak al direct na de ingreep, naar huis. Zorgt u wel voor een begeleider. Na de behandeling voelen sommige mensen tintelingen in het behandelde been, dit trekt geleidelijk weg.

Napijn en herstel

Direct na de behandeling krijgt u een elastische kous aan en dient u zoveel mogelijk te lopen. Sommige patiënten ervaren in de eerste acht dagen na het verwijderen van de spataderen een ‘trekkerig’ gevoel. Dit is eventueel met een normale pijnstiller te onderdrukken.

Resultaat

Na zes weken is het totale resultaat zichtbaar. Dan beslist u ook of aanvullende behandelingen, zoals het verwijderen van kleine adertjes, gewenst zijn. De ervaring leert dat in 80% van de behandelingen geen vervolg ingreep noodzakelijk of wenselijk is. Een groot voordeel van deze snelle ingreep is dat hij geen littekens veroorzaakt.

Risico’s en complicatie

Complicaties komen dankzij deze verfijnde techniek gelukkig zelden voor. Algemene complicaties die na elke operatieve ingreep kunnen voorkomen zijn bloedingen, infecties, gevoelloosheid, een slechte wondgenezing en – zeer zelden – een allergische reactie. Omdat er sprake is van een klein wondoppervlak is de kans op een complicatie gering. Bij zowel spataderbehandelingen als ook bij elke andere chirurgische ingreep is er kans op trombose, in dit geval echter minimaal. (Zie literatuur.)

Wist u dat ?

20% van de bevolking heeft vaatkleppen in de benen die niet goed werken.

50% van de aangedane vaten niet zichtbaar zijn.

Dit zijn de actuele inschattingen

Bekijk resultaat foto’s
Veelgestelde vragen

Altijd dichtbij

Behandellocaties