Wat is de status van

Chronische vaatproblemen in de benen in uw praktijk?

Situatie wat betreft de progressie van CVI in een gemiddelde huisartspraktijk in Nederland.

Extrapolatie vanuit: Robertson LA et al. Incidence and risk factors for venous in the general population: The Edinburgh Vein Study. Eur J Vasc Endovasc Surg 2014;48(2):208-14. CVI gedefineerd als patienten met veneuze reflux.

  Graag ontvangen wij

  Wij zijn geïnteresseerd en ontvangen graag meer informatie over:

  • uitleg van de nieuwe richtlijn

  • het beleid vanuit de 2e lijn

  Wij verwijzen vaatpatiënten doorgaans door naar:

  Ik ben


  De nieuwe, overkoepelende richtlijn vanuit de NVvH, NVvV en NVDV: ‘Veneuze pathologie’ 2014.

  • Diagnose stelling klinische praktijk: lichamelijk onderzoek en afname VCSS
  • Gereviseerde VCSS classificatie voor veneuze ziekte

  NVvH: Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
  NVvV: Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie
  NVDV: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie
  VCSS: Venous Clinical Severity Score

  • Schematische weergave diagnostiek en behandeling van patienten
   met varices:

  * Afwijkend diep-veneuze systeem: obstructie met collaterale circulatie; axiale insufficiëntie van V. femoralis tot en met V. poplitea. ‡ Reflux niet aangetoond met duplexonderzoek: geen of segementale reflux; refluxduur < 0,5 s; diameter < 3 mm halverwege dijbeen. VCSS = ‘Venous clinical severity score’; CEAP = CEAP-classificatie (zie tabel 1); endoveneus = endoveneuze laserablatie, radiofrequente ablatie of schuimsclerocompressietherapie; SEPS = ‘Subfascial endoscopic perforator surgery’; PAPS = ‘Percutaneous ablation of perforators’.
  Bron: De Roos K et al. Overkoepelende richtlijn ‘Veneuze pathologie’. Ned Tijdschr Geneeskd 2014; 158: A8076.